Taktický mobilný heliport TMPS

Vzdušné sily SR (zahraničné misie)

Viac o projekte
Rádiokomunikačný systém Vzdušných síl SR

Vzdušné sily SR

Viac o projekte
SVC

Výskumný ústav jadrovej energetiky Trnava

Viac o projekte