O nás

Sme dodávateľom špeciálnych riadiacich, meracích, monitorovacích, bezpečnostných a komunikačných systémov a ich komponentov. Už viac ako 30 rokov našim klientom zabezpečujeme profesionálny návrh, vývoj, výrobu, integráciu, testovanie, servis a profylaktiku. Spoločnosť 3S Špeciálne systémy s. r. o. je pokračovateľom spoločnosti Špeciálne systémy a software, a. s., ktorá vznikla v roku 1990.

Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní zamestnanci s dlhoročnou praxou v oblasti integrácie a vývoja hardvérových a softvérových riešení na mieru. V prípade potreby môžu rátať s odbornou podporou špecialistov Rohde & Schwarz a zaistiť tak našim zákazníkom optimálne riešenia.

Naša dlhoročná skúsenosť s dodávkou systémov pre letectvo potvrdzuje konzistentnú vysokú kvalitu dodávaných systémov a služieb, ako aj dôraz na bezpečnosť.

Naše certifikáty

 • VM 5: Riadenie a kontrola paľby, sledovacie a signalizačné zariadenia a súvisiace systémy, testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany špeciálne navrhnuté na vojenské použitie a ich špeciálne navrhnuté účasti a príslušenstvo;
 • VM 6: Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti;
 • VM 10: „Lietadlá“, „prostriedky ľahšie ako vzduch“, bezpilotné vzdušné prostriedky („UAV“), letecké motory a vybavenie „lietadiel“, súvisiace vybavenie a súčasti, špeciálne navrhnuté a konštruované alebo upravené na vojenské účely;
 • VM 11: Elektronické zariadenia, „kozmické lode“ a súčasti neuvedené v iných položkách Spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ;
 • VM 13: Obrnené alebo ochranné zariadenia, konštrukcie a súčasti;
 • VM 14: „Špecializované zariadenia pre vojenský výcvik“ alebo na simuláciu vojenských scenárov, simulátory špeciálne navrhnuté pre výcvik s akoukoľvek strelnou zbraňou alebo zbraňou uvedenou vo VM 1 alebo VM 2 a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo;
 • VM 15: Zobrazovacie alebo obranné zariadenia, špeciálne navrhnuté na vojenské účely a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo;
 • VM 16: Výkovky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre položky špecifikované prostredníctvom VM 1 až VM 4, VM 6, VM 9, VM10, VM 12 alebo VM 19;
 • VM 17: Rozličné zariadenia, materiály a „knižnice“ a ich špeciálne určené súčasti;
 • VM 18: „Výrobné“ zariadenia a súčasti;
 • VM 19: Systémy zbraní s usmernenou energiou (DEW), súvisiace alebo obranné zariadenia a skúšobné modely a ich špeciálne navrhnuté súčasti;
 • VM 20: Kryogénne a „supravodivé“ zariadenia a špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo pre tieto zariadenia;
 • VM 21: Softvér;

Povolenie na vývoj, výrobu, údržbu, modifikácie, skúšky a školiacu činnosť na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných ozbrojených síl Slovenskej republiky:

 • Ovládanie a monitorovanie svetelných pozemných návestidiel
 • Napájacie systémy a prvky leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení
 • Ovládacie a monitorovacie zariadenia leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení
 • Pozemné rádiokomunikačné zariadenia
 • Monitorovanie pozemných navigačných zariadení

Na základe zápisu spoločnosti do Registra partnerov verejného sektora, je spoločnosti umožnené obchodovať so štátom a zúčastňovať sa verejných obstarávaní.

Na základe zápisu do Zoznamu hospodárskach subjektov je firma oprávnená obchodovať na elektronickom trhovisku a nemusí preukazovať spôsobilosť na uzatváranie rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní.

 • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
 • Vybraní zamestnanci majú bezpečnostnú previerku
 • VHF Transciever
 • UHF Transciever
 • Systémové komponenty a príslušenstvo
 • Rádiový bod
 • Veža
 • VoIP pre riadenie letovej prevádzky
 • Vzdialená správa a monitoring
 • Navrhovanie, vývoj, realizácia a servis systémov riadenia letovej prevádzky
 • navrhovanie, vývoj, realizácia a servis meracích a telekomunikačných zariadení