3S RMC - Remote Monitoring and Control System

Diaľkový monitorovací a riadiaci systém spĺňajúci prísne požiadavky civilných aj vojenských aplikácií.

Hlavným atribútom nášho RMC systému je jeho modulárna štruktúra, vďaka ktorej ponúka:

Robustnosť Robustnosť
 • každý systémový a aplikačný komponent je nezávislý programový modul (exe)
 • chyba programu v jednom module neohrozí funkčnosť celého systému a chybný modul je automaticky reštartovaný systémovými službami RMC
Nezávislosť používateľského rozhrania od pracovných modulov Nezávislosť používateľského rozhrania od pracovných modulov
 • používateľské rozhranie a základná logická funkcia sú implementované v samostatných moduloch
 • na fungovanie uzla RMC nie je potrebné žiadne „okno“ na pracovnej ploche počítača
Flexibilný procesový protokol Flexibilný procesový protokol
 • moduly komunikujú prostredníctvom výmeny správ buď v asynchrónnom režime (pomocou systému odberu/oznamovania) alebo v synchrónnom režime (pomocou systému požiadaviek/odpovedí)
Rýchly vývoj modulov Rýchly vývoj modulov
 • aplikácia je navrhnutá ako zhluk pracovných modulov a modulov používateľského rozhrania
 • každý modul má dobre definovanú cielenú funkcionalitu, ktorá vedie k jednoduchšiemu, prehľadnému a zrozumiteľnému kódu
Údržbu softvéru bez vypnutia aplikácie Údržbu softvéru bez vypnutia aplikácie
 • programové moduly v uzle RMC možno aktualizovať priebežne, nie je potrebné vypnutie uzla
 • konfiguráciu uzla je možné meniť pridávaním alebo odstraňovaním modulov bez vypnutia uzla

AKO FUNGUJE RMC SYSTÉM?

Bežná sada systémových služieb

Každá aplikácia RMC využíva štandardné systémové služby, ktoré umožňujú vývojárom aplikácií sústrediť sa na riešenie problémov cieľovej domény namiesto reimplementácie bežných funkcií

 • ukladanie a konfigurácie statusu
 • signalizácia a spracovanie alarmov
 • zaznamenávanie udalostí s filtrovaním, exportom a archiváciou
 • zálohovanie a obnovenie systému
 • plánovač udalostí

Webové rozhranie

 • prístup k funkciám aplikácie a vybraným zariadeniam prostredníctvom webového prehliadača
 • prístup viacerých používateľov k jednému uzlu RMC

Distribuované aplikácie

Jeden systém RMC sa nazýva „uzol“. Uzly možno prepojiť do distribuovaného systému RMC pomocou vlastného aplikačného protokolu založeného na UDP/IP s rôznymi úrovňami vzťahov medzi modulmi:

 • priama výmena správ medzi modulmi v rôznych uzloch
 • lokálny prístup k údajom a udalostiam vzdialených modulov pomocou služby zrkadlenia RMC

Duálny systém v pohotovostnom režime

 • spojenie dvoch uzlov RMC s identickou konfiguráciou aplikácie
 • v každom okamihu je aktívny len jeden uzol RMC s manuálnym alebo automatickým prepínaním v prípade poruchy
 • prístup na jednu IP adresu konfigurovateľný pre webový prístup k aktívnemu uzlu RMC
Komunikačné protokoly RS232, RS485, MODBUS, UDP/IP, TCP/IP, SNMP v1/2/3, GB2PP
Max. modulov na uzol 100
Max. uzlov na aplikáciu bez obmedzenia
Medzimodulová priepustnosť cca 1500 správ/sec
Priepustnosť logov cca 50 udalostí/sec s bufferom pre 10.000 udalostí
CMS kooperácia SNMP v1/2/3 modul s až 10-timi trap adresami

Čiastočný zoznam:

ATC rádiá Rohde & Schwarz séria 4100, 4200, 4400, 5200
Rohde & Schwarz séria 200
Rohde & Schwarz séria GB4000V
Sieť EtherWAN 63000, MOXA EDS 508, MOXA EDS 518, Mikrotik
Multiplexer Keymile UMUX 1200/1500, RadMUX
Napájanie AXAM. EltekDC, Eta UPS, IMCO POWER
TV TV vysielače Rohde & Schwarz ATV DD 7000/8000

 

ATC so schválením CAA SR LPZ-S-006/2011, Vojenské ATC so schválením MAA SR UVL-SPLPZ-010/2007
Súlad s ATC SWAL 3
Inteligentná správa budov
Komunikačný server (RDS)
Monitorovanie a ovládanie TV vysielačov
Správa parkoviska
Operačný systém Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, 11
Minimálne 10GB voľného priestoru na HD, minimálne 4GB RAM
Procesor Intel Pentium, alebo vyšší

Toto sú minimálne systémové požiadavky pre základnú RMC konfiguráciu s max. piatimi modulmi ovládačov pre zariadenia. Minimálne požiadavky na priestor na HD, veľkosť RAM a výkon procesora musia byť špecifikované pre každú aplikáciu samostatne.